Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Swedbank i Almedalen

Lösningar för ett ekonomiskt hållbart samhälle

Hur påverkar omvärlden, klimatet och politiken de ekonomiska förutsättningarna för människor och företag? Kom och utforska plånboksfrågor, makroekonomi och samhällsutveckling med oss!

Välkommen till oss på Volters gränd 8 i Visby.

Almedalen

Vårt program:

Programmet är under arbete. Paneldeltagare och innehåll uppdateras successivt. 

Onsdag 26 juni

Ungas finansiella hälsa: Trygga livsval eller trendande livsstilsideal?

Tid: 09.00 – 09.45

Vad präglar den unga generationens syn på ekonomi och livsval? Hur tar vi vara på deras intresse för privatekonomi? Hur påverkar de nya livsstilsidealen? Och vems ansvar är det att lära ut hur man bygger en hållbar privatekonomi?

Hur mår Sveriges företag?

Tid: 10.00 – 10.45

Sveriges småföretagare har stora utmaningar i sviterna efter covidåren med dyrare finansiering, högre räntor, vikande efterfrågan och ökande konkurser. Vilka regionala skillnader finns och vad kan göras för att småföretagen ska växa och må bättre?

Vilka förutsättningar finns för svenskt skogsbruk?

Tid: 12.30 – 13.15

Svenskt skogsbruk är en framgångssaga, men med framtida utmaningar. EU-regleringar och klimatomställningen utmanar – hur kan skogsindustrin hitta en fortsatt grund för långsiktig tillväxt?

Uppdrag bostad – hur ska det gå?

Tid: 14.00 – 14.45

Den svenska ekonomin hänger på att det finns och byggs bostäder. Alla är överens om att det inte sker tillräckligt – vilket riskerar att hämma Sveriges tillväxt. Vad behöver göras?

Hur kan hushållen möta den ekonomiska utvecklingen?

Tid: 15.00-15.45

Fallgropar och möjligheter på börsen, bostadsmarknaden och i vardagsekonomin enligt några av landets vassaste privatekonomer. Rapp, rolig och upplysande debatt om hur man kan spara, tänka och göra med sina pengar. 

Torsdag 27 juni

Kvinnors finansiella hälsa

Tid: 09.00 – 09.45

Kvinnor har fortfarande sämre finansiell hälsa än män och tjänar också mindre än män. Med det kommer sämre möjligheter att skapa sig ett fritt och självständigt liv. Vad krävs för att fler kvinnor ska bli finansiellt hälsosamma?

Watt´s next: Hur lyckas med den gröna energiomställningen?

Tid: 10.00 – 10:45

Den gröna energiomställningen är avgörande för att stabilisera klimatutvecklingen – och i förlängningen en förutsättning för hållbara och konkurrenskraftiga samhällen. Vilka utmaningar står samhället inför? Och hur kan vi ställa om?

Hållbara obligationer: Vilken roll spelar de för att nå Parisavtalet?

Tid: 12.15 – 13.30

För att nå klimatmålen behöver mängder av olika typer av investeringar finansiering. De hållbara obligationerna ställer nya krav men ger också nya möjligheter för samhälle och näringsliv. Vilken väg är mest effektiv framåt?

Koll på privatekonomin – en kraft som kan bryta utanförskap?

Tid: 14.00 – 14:45

Hur viktigt är det att ha koll på privatekonomi för att kunna etablera sig i samhället? Kan utbildning och upplysning om vad som påverkar privatekonomin bryta utanförskap och spela roll för integrationen?

Vårt ekonomiska läge: Vad behövs för fortsatt tillväxt?

Tid: 15.30 – 17.00

Sveriges ekonomi präglas av seglivad inflation, höga räntor och en svag krona – i en omvärld dominerad av geopolitiska spänningar. Mitt i detta har Sverige gjort ett historiskt vägval i och med inträdet i Nato. Hur tar vi oss an utmaningarna och vilka insatser krävs för fortsatt tillväxt?

Möt våra experter

Flera av våra experter är på plats och deltar förutom i våra egna seminarier även i andra sammanhang under Almedalsveckan. 

Arturo Arques, privatekonom. Diskuterar gärna bostadsfrågor, hushållsekonomi, sparande och andra plånboksfrågor.

Madelén Falkenhäll, hållbarhetsekonom. Lyfter vikten av finansiell hälsa och diskuterar hur man kan uppnå en mer jämställd ekonomi. Pratar också gärna om pensioner, och vilka alternativ som finns för att höja dem. 

Julia Hofvendahl, ungdomsekonom. Pratar gärna om ungas ekonomi och livsval.

Maria Janson, Head of Institutional Banking, Företag & Institutioner. Lyfter behovet av fler kvinnor på framträdande positioner i finansbranschen och vilka förutsättningar som behövs för att nå dit.

Jörgen Kennemar, företagarekonom. Diskuterar företagens möjligheter och utmaningar med utgångspunkt i konjunktur och marknadsläge.

Olof Manner, senior advisor. Makroekonomisk översikt med nedslag i verkligheten. Pratar bland annat om recession, inflation, hushållskris och finansiell oro – men också om de lättnader som skymtar vid horisonten.

Mattias Persson, chefekonom