Hoppa till huvudinnehåll

ser vi hållbarhet

Vi ser på hållbarhet som en kombination av tre stora områden som vi behöver upprätthålla för att få ett hållbart samhälle. Ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. På dessa sidor kan du läsa om vad vi på banken gör inom de tre områdena för att bidra till FN:s globala mål om ett mer hållbart samhälle.

Ekonomisk hållbarhet

Som bygdens bank ser vi oss som en viktig stötte för företag och hushåll i Hylte och Gislaveds kommuner genom att tillhandahålla god bankservice och hög finansiell kompetens. Vi utbildar även våra barn och unga inom ekonomi och sparande i skolorna och på sociala medier

Ekologisk hållbarhet

Vår målsättning är att löpande begränsa vår miljö- och klimatpåverkan, bland annat genom att stötta ekologiskt hållbara projekt. 

Skog

Social hållbarhet

Södra Hestra Sparbank är en positiv kraft i samhället genom att stödja det lokala näringslivet, sponsra ideella föreningar och finansiera lokala initiativ som utvecklar den bygd vi bor och verkar i.

Häst

Vill du veta mer om hur Södra Hestra Sparbank arbetar med hållbarhet?

Här kan du inom kort läsa våra policys och riktlinjer och om hur ansvarsfulla affärer är en så viktig del av vårt hållbarhetsarbete.