Släpförsäkring som halvförsäkring ger ett omfattande skydd men inkluderar inte skador på släpet vid olycka eller skadegörelse. I helförsäkring ingår även vagnskadeförsäkring.

Här kan du jämföra alternativen. Läs mer om försäkringens villkor och ersättningsbelopp i förköpsinformation och villkor.