- Osäkerheten har definitivt ökat efter krigsutbrottet. Den nya geopolitiska verkligheten kommer tveklöst få en påverkan och då går det att argumentera för fortsatt turbulens på marknaderna. Det mesta talar för USA framför Europa när det gäller aktiemarknaden, säger Mattias Isakson, chefsstrateg på Swedbank.

Inom aktier koncentreras övervikten till USA. I Sverige har börsen backat mer än i Europa sedan årsskiftet och viktas neutralt, medan undervikten i Europa kvarstår.

Den geopolitiska utvecklingen är omöjlig att förutspå, och likväl hur politiker och centralbanker kommer att agera. Dessa parametrar kommer att bli avgörande för marknaderna. Effekten av den geopolitiska situationen på den globala tillväxten behöver inte nödvändigtvis bli alltför omfattande. Sedan kriget i Ukraina bröt ut har dock osäkerheten ökat ytterligare kring hur centralbankerna ska kunna agera för att dämpa inflationen - utan att skada konjunkturen.

- Efter en tydligt uppåtgående trend under slutet av 2021 har volatiliteten på räntemarknaden sedan årsskiftet varit stor. Vi ökar nu ränteexponeringen i portföljen, men fördelningen mellan korta och långa räntor neutraliseras mot bakgrund av det osäkra läget och då sannolikheten för snabbt stigande långräntor har minskat betydligt, säger Mattias Isakson.

Som ett resultat av invasionen av Ukraina har energioberoende kommit högt upp på agendan. Förnybar energi är därför ett tema i Investeringsstrategin den här gången. Det är en sektor med strukturell och politiskt understödd tillväxt. När priserna för fossila bränslen stigit kraftigt den senaste tiden, samtidigt som Europa planerar att minska sitt beroende av gas från Ryssland, blir förnybar energi mer konkurrenskraftig.

- Vi ser återigen ett bra tillfälle att addera denna typ av aktier till portföljen, bland annat eftersom värderingarna i sektorn sjunkit det senaste året. Den underliggande tillväxten är hög, dels på grund av klimatomställningen, men nu även för att skynda på utfasningen och oberoendet av rysk olja och gas. Mycket talar alltså för att omställningen mot mer hållbara energisystem kommer att fortsätta, säger Mattias Isakson.

Strategi & allokering viktar aktier neutralt, med övervikt för USA, neutralt för Sverige och undervikt för Europa. Krediter behålls neutralt och neutraliseras mellan High Yield och Investment Grade, från tidigare övervikt för de förstnämnda.

Läs mer om Investeringsstrategin på Aktiellt.