Skip to content

Om Södra Hestra Sparbank

Lindekullen

I mer än 140 år har Södra Hestra Sparbank verkat för en bättre bygd att leva och bo i.

Vår styrka är den lokala närvaron och vår goda personkännedom.

Att lära unga ekonomi är en del av vårt samhällsengagemang

Som en del i detta utbildar vi årligen våra unga i privatekonomi. Detta sker dels genom att vi träffar bygdens högstadieelever och informerar dessa i allt från sparande, digitalisering till skuldsättning. 

Givande möten som väcker både engagemang och förståelse.

Vår vision

Södra Hestra sparbank ska vara bygdens bank med kunden i centrum, nu och i framtiden.

Våra värderingar

  • Tillgänglighet
  • Engagemang
  • Förtroende

Vår affärsidé

Vi driver bank självständigt på ett kundvänligt och affärsmässigt sätt för att bidra till bygdens utveckling.