Meny
Vår verksamhet
Bygdens Bank och Sponsring
Kontakta oss

Så här ser vi på hållbarhet

vattendrag

Vi ser på hållbarhet som en kombination av tre stora områden som vi behöver upprätthålla för att få ett hållbart samhälle. Ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. På dessa sidor kan du läsa om vad vi på banken gör inom de tre områdena för att bidra till FN:s globala mål om ett mer hållbart samhälle.

Kråkbergsskolan

Ekonomisk hållbarhet


Som bygdens bank ser vi oss som en viktig stötte för företag och hushåll i Hylte och Gislaveds kommuner genom att tillhandahålla god bankservice och hög finansiell kompetens. Vi utbildar även våra barn och unga inom ekonomi och sparande i skolorna och på sociala medier

skog

Ekologisk hållbarhet


Vår målsättning är att löpande begränsa vår miljö- och klimatpåverkan, bland annat genom att stötta ekologiskt hållbara projekt. 

Häst

Social hållbarhet

Att ta ett samhällsansvar och låta vår vinst gå tillbaka till bygden. Det innebär att vara en god arbetsgivare för våra anställda och förvalta och vidareutveckla goda relationer med våra samarbetspartners inklusive kunder och leverantörer. 

Vill du veta mer om hur Södra Hestra Sparbank arbetar med hållbarhet?

Här kan du inom kort läsa våra policys och riktlinjer och om hur ansvarsfulla affärer är en så viktig del av vårt hållbarhetsarbete.

Hållbarhet i siffror

100 %

Alla fondbolag på vår fondlista har skrivit under UNPRI (FN:s principer för ansvarsfulla investeringar).

 

Netto-noll 2040

Swedbank Robur har delmål och metoder för att nå sitt klimatmål att vara netto noll till år 2040.

Så kan du spara 

Börja månadsspara

Om du bara ska göra en enda sak för din ekonomi så är det att skaffa en buffert. Om du månadssparar blir sparandet av.

Välj hållbara fonder

Du kan göra skillnad genom att spara i fonder som bidrar till en hållbar utveckling. Fonderna kan till exempel utesluta vissa bolag eller försöka påverka dem. I vår fondlista kan du filtrera fram olika hållbara fonder. 

Så kan du låna grönt

Sollån

Funderar du på att investera i solceller? Med solpaneler ger du dig själv möjligheten att sänka dina elkostnader.

Billån

Intresserad av elbil eller en bil med ett mer begränsat utsläpp? Då kan Grönt billån vara något för dig.

Energilån

Ta hjälp av ett Energilån för att investera i lösningar som kan minska energiförbrukningen på bostaden och sänka dina kostnader. 

Swedbank Robur

Swedbank Roburs vision är att vara världsledare i hållbart värdeskapande. Vi arbetar för att utveckla branschen genom att sätta upp standarder för ett hållbart sparande och hållbara investeringar. Swedbank Robur strävar efter att skapa långsiktig avkastning för kunderna och samtidigt bidra till en positiv utveckling för samhället och miljön.

Swedbank Försäkring

Swedbank Försäkring erbjuder pensions-, kapital- och  person/riskförsäkringar till privatpersoner och företag. Vi arbetar för en hållbar utveckling av samhälle och miljö för att höja graden av hållbarhet både utifrån kunderbjudande och bolagets interna arbete.