I Global Impact, Access Edge och Transition kan du spara till exempel till en lägenhet eller bil och samtidigt bidra till en positiv utveckling för ett mer hållbart samhälle. Att investera i företag med ett utvecklat hållbarhetsarbete är att investera i företag som är rustade för morgondagens utmaningar. Det tycker vi är en bra grund för en långsiktig investering.  

Vår vision är att bli världsledare i hållbart värdeskapande. Med hållbart värdeskapande menar vi att vi vill skapa långsiktig avkastning för våra kunder och samtidigt bidra till en positiv utveckling för samhället och miljön.