Genom ditt Hestra helkundskonto kan du göra fyra kostnadsfria uttag per kalenderår.

Eftersom kontot är ett sparkonto kan du inte ansluta t.ex. bankkort eller automatiska låneutbetalningar till kontot.