Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Hestra helkundskonto

  • Spara tryggt och långsiktigt.
  • Lägg enkelt upp regelbundet sparande till ditt Hestra helkundskonto
  • Ha pengarna tillgängliga när du behöver dem.
Happy man showing mobile phone to friend

Hestra helkundskontot är avsett för långsiktigt sparande. Du får ett tryggt sparande till en något högre ränta än flera andra konton.
 

Genom ditt Hestra helkundskonto kan du göra fyra kostnadsfria uttag per kalenderår.

Eftersom kontot är ett sparkonto kan du inte ansluta t.ex. bankkort eller automatiska låneutbetalningar till kontot.

Kontot omfattas av insättningsgarantin

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Du som kontohavare har rätt till ersättning för din sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp om högst 1 050 000 kr. Utöver det kan du enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till vissa särskilda angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, med högst 5 000 000 kr.

Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.