Swedbank utbetalningstjänst kommer finnas kvar tillsvidare. Vår målsättning är att kunna erbjuda en motsvarande tjänst som SUS, men i det nya ISO-formatet, under 2024. Tjänsterna kommer kunna erbjudas parallellt under en längre övergångsperiod.

Du som använder vår utbetalningstjänst idag behöver inte göra någon förändring, men du behöver säkerställa att din programvaruleverantör fortsätter att stödja SUS-formatet. Så snart det finns ny information om ändringar kring SUS kommer vi självklart se till att kommunicera dessa i god tid.