Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

ISK - så beräknas skatten

Deklaration för inkomståret 2022

Statslåneräntan den 30 nov 2021 är fastställd till 0,23 procent. Det innebär att schablonintäkten för 2022 kommer att bli 1,25 procent av det genomsnittliga värdet under året (kapitalunderlaget). 1,25 procent är det lägsta värde som används för beräkning av schablonintäkt på ISK. Schablonintäkten beskattas sedan med 30 procent och finns förifylld på din deklaration.

Räkneexempel vid sparande på 100 000 kr: 100 000 x 1,25 % = 1 250 kr

1 250 kr x 30 % kapitalskatt = 375 kr i skatt

Skatten beräknad i procent av det genomsnittliga värdet under 2022 blir 0,375 procent.

Deklaration för inkomståret 2023

Statslåneräntan den 30 nov 2022 är fastställd till 1,94 procent. Det innebär att schablonintäkten för 2023 kommer att bli 2,94 procent av det genomsnittliga värdet under året (kapitalunderlaget). Procentsatsen tas fram genom att ta statslåneräntan den 30 nov föregående år, plus en procentenhet. Schablonintäkten beskattas sedan med 30 procent och finns förifylld på din deklaration.

Räkneexempel vid sparande på 100 000 kr: 100 000 x 2,94 % = 2 940 kr

2 940 kr x 30 % kapitalskatt = 882 kr i skatt.

Skatten beräknad i procent av det genomsnittliga värdet under 2023 blir 0,882 procent.

Mer information