Denna nedgång befäster bilden av en avtagande tillväxttakt i industrin, vilket också har lett till ett dämpat pristryck från leverantörsledet. Delindex för sysselsättning stod för det största negativa bidraget till nedgången följt av produktion medan orderingång, leveranstider och inköpslager bidrog positivt till totalindexet.

Pristrycket från leverantörsledet fortsätter alltså att sjunka. I juli föll index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser till 61,5 från 73,1 i juni, en nedgång med drygt 36,5 indexenheter från toppnivån i oktober 2021.

- Det här kan vara ett tecken på att vi går mot ett lägre pristryck från producentledet som på sikt kan dämpa den redan höga inflationen, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Mer information