Med e-fakturor till internetbanken är det enkelt att skicka fakturor elektroniskt till alla dina kunder. Du får en effektivare avprickning och risken för fel minskar då all betalningsinformation redan är ifylld när fakturan presenteras i din kunds internetbank.

Med hjälp av bankens samarbetspartner väljer du en lämplig kommunikationslösning för att skicka fakturor till dina kunders internetbank. Hur lösningen ser ut beror på ditt företags förutsättningar och dina önskemål. När du är redo kan dina kunder anmäla sig för att få e-fakturor.

Med bankens nätverk når du såväl bankens som andra bankers internetkunder.

Råd och tips

  • Informera dina kunder om e-faktura på er hemsida och på era pappersfakturor.
  • Kunder som betalar till ditt företag via internetbanken får ett meddelande om att ni erbjuder e-faktura och kan enkelt anmäla sig.