Du behöver teckna ett inlösenavtal med oss samt teckna avtal om en automat med någon av de leverantörer som vi samarbetar med. Information om vilka leverantörer vi samarbetar med kan du få ifrån ditt bankkontor. Du kan därefter ta emot kortbetalningar och dina kunder genomför enkelt sitt kortköp i automaten när det passar dem. Summan av kortköpen överförs till ditt konto en gång per dygn. Serviceavgiften aviseras och debiteras eller faktureras månadsvis i efterskott.