Kortkunden registrerar sig som användare på ditt företags webbsida och anger där sina namn- och adressuppgifter men även sina kortuppgifter. Därmed ingår kortkunden en förbindelse med ditt företag gällande förenklad kortbetalning. Inga kortuppgifter sparas hos dig utan lagras i en certifierad miljö hos din betalväxel.

Vid första kortköpet, eller om kortkund vill ändra sin lagrade kortinformation, så skickas detta med 3D Secure där kortkunden behöver identifiera sig. Vid efterföljande kortköp som görs av kortkunden kan det lagrade kortnumret användas och skickas med3D Secure där kortkunden behöver identifiera sig.

Inloggning till förenklad kortbetalning kan ske via ditt företags

  • webbsida
  • mobilanpassade webbsida
  • app

För att tjänsten ska fungera behöver ditt företag ha ett kortinlösenavtal samt vara ansluten till en betalväxel som tillhandahåller den tekniska plattformen för tjänsten.

Första kortköpet som kortkunden gör genomförs med 3D Secure. Efterföljande kortköp genomförs utan 3D Secure-kontroll vilket innebär en förhöjd risk för ditt företag då dessa köp är undantagna från riskreduktion.