Hoppa till huvudinnehåll

Priser och avgifter för kapitalförsäkring

Här är en sammanställning över avgifter i kapitalförsäkring. Tabellen är uppdelad i depåförsäkring respektive fondförsäkring.

Avgifter kapitalförsäkring

 

Depåförsäkring
Belopp/avgift
Fast avgift Rörlig avgift
500 000-1 000 000 kr 0 kr 0,40 %
1 000 000-5 000 000 kr 0 kr 0,20 %
Över 5 000 000 kr 0 kr 0,10 %
Fondförsäkring
Belopp/avgift
Fast avgift Rörlig avgift
0-500 000 kr 120 kr 0,40 %
500 000-1 000 000 kr 0 kr 0,40 %
1 000 000-5 000 000 kr 0 kr 0,20 %
Över 5 000 000 kr 0 kr 0,10 %

Förvaltningsavgift för valda fonder tillkommer.

Courtage* om 0,09 procent via internetbanken och 0,50 procent på bankkontor eller via Kundcenter.

Ingen försäkringsavgift för innehav överstigande 500 000 kr i följande utvalda fondportföljer.
Swedbank Roburs Private Banking-portföljer
Indecap Fondguide Bas och Offensiv (Sparbankerna)


* Avser svenska och nordiska aktier.