Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet

Fullständig prislista för Värdepapperstjänst Personlig mäklare ISK

   

Depåavgift

Enligt överenskommelse

Sverige

 

Aktier

 

Stockholmsbörsen & First North

 
Mobil- och internetbank rörligt courtage Enligt överenskommelse
Mobil- och internetbank minimicourtage Enligt överenskommelse
  Enligt överenskommelse
Via rådgivare rörligt courtage Enligt överenskommelse
Via rådgivare minimicourtage Enligt överenskommelse
   

NGM och Nordic MTF

 
Mobil- och internetbank rörligt courtage Enligt överenskommelse
Mobil- och internetbank minimicourtage Enligt överenskommelse
  Enligt överenskommelse
Via rådgivare rörligt courtage Enligt överenskommelse
Via rådgivare minimicourtage Enligt överenskommelse
   

Spotlight Stock Market fd Aktietorget

 
Mobil- och internetbank rörligt courtage Enligt överenskommelse
Mobil- och internetbank minimicourtage Enligt överenskommelse
  Enligt överenskommelse
Via rådgivare rörligt courtage Enligt överenskommelse
Via rådgivare minimicourtage Enligt överenskommelse
   

Externa listan

 
Mobil- och internetbank rörligt courtage Enligt överenskommelse
Mobil- och internetbank minimicourtage Enligt överenskommelse
  Enligt överenskommelse
Via rådgivare rörligt courtage Enligt överenskommelse
Via rådgivare minimicourtage Enligt överenskommelse
   

Teckningsrätter

 
Mobil- och internetbank rörligt courtage Enligt överenskommelse
Mobil- och internetbank minimicourtage Enligt överenskommelse
Via rådgivare rörligt courtage Enligt överenskommelse
Via rådgivare minimicourtage Enligt överenskommelse
   

Certifikat, Warranter och Räntebevis

 

Räntebevis

 
Via rådgivare rörligt courtage 0,50 %
Via rådgivare minimicourtage 150 kr

 

 

Certifikat

 
Mobil- och internetbank rörligt courtage Enligt överenskommelse
Mobil- och internetbank minimicourtage Enligt överenskommelse
Via rådgivare rörligt courtage Enligt överenskommelse
Via rådgivare minimicourtage Enligt överenskommelse
   

Certifikat emitterade av Swedbank

 
Mobil- och internetbank rörligt courtage Enligt överenskommelse
Mobil- och internetbank minimicourtage Enligt överenskommelse
Via rådgivare rörligt courtage Enligt överenskommelse
Via rådgivare minimicourtage Enligt överenskommelse
   

Warranter

 
Mobil- och internetbank rörligt courtage Enligt överenskommelse
Mobil- och internetbank minimicourtage Enligt överenskommelse
Via rådgivare rörligt courtage Enligt överenskommelse
Via rådgivare minimicourtage Enligt överenskommelse
   

Strukturerade produkter

 

Noterade på börs/marknadsplats

 
Mobil- och internetbank rörligt courtage Enligt överenskommelse
Mobil- och internetbank minimicourtage Enligt överenskommelse
Via rådgivare rörligt courtage Enligt överenskommelse
Via rådgivare minimicourtage Enligt överenskommelse
   

Teckna i nyemission

 
Mobil- och internetbank rörligt courtage Strukturerade produkter
Mobil- och internetbank minimicourtage Strukturerade produkter
Via rådgivare rörligt courtage Strukturerade produkter
Via rådgivare minimicourtage Strukturerade produkter
   

Premieobligationer

 

Noterade på börs/marknadsplats

 
Via rådgivare rörligt courtage Enligt överenskommelse
Via rådgivare minimicourtage Enligt överenskommelse

Teckna i nyemission

 
Mobil- och internetbank rörligt courtage Prospekt
Mobil- och internetbank minimicourtage Prospekt
Via rådgivare rörligt courtage Prospekt
Via rådgivare minimicourtage Prospekt
   

Obligationer SOX och NDX

 

Noterade på börs/marknadsplats

 
Via rådgivare rörligt courtage Enligt överenskommelse
Via rådgivare minimicourtage Enligt överenskommelse
   

Blankning, aktielån

Enligt överenskommelse, men ej inom ISK
   

Optioner och terminer

 

Aktieoptioner

 
Mobil- och internetbank rörligt courtage Enligt överenskommelse
Mobil- och internetbank minimicourtage Enligt överenskommelse
Via rådgivare rörligt courtage Enligt överenskommelse
Via rådgivare minimicourtage Enligt överenskommelse
Optionslösen
Enligt överenskommelse
Clearingavgift Enligt överenskommelse
Vid lösen Enligt överenskommelse
   

Indexoptioner

 
Mobil- och internetbank rörligt courtage Enligt överenskommelse
Mobil- och internetbank minimicourtage Enligt överenskommelse
Via rådgivare rörligt courtage Enligt överenskommelse
Via rådgivare minimicourtage Enligt överenskommelse
Clearingavgift index Enligt överenskommelse
Vid lösen Enligt överenskommelse
   

Aktieterminer

 
Via rådgivare rörligt courtage Enligt överenskommelse
Via rådgivare minimicourtage Enligt överenskommelse
Clearingavgift Enligt överenskommelse
Vid lösen Enligt överenskommelse
   

Indexterminer

 
Via rådgivare rörligt courtage Enligt överenskommelse
Via rådgivare minimicourtage Enligt överenskommelse
Clearingavgift index Enligt överenskommelse
Vid lösen Enligt överenskommelse
   

Utländska värdepapper

 

Finland, Norge, Danmark

 

Aktier

 
Mobil- och internetbank rörligt courtage Enligt överenskommelse
Mobil- och internetbank minimicourtage Enligt överenskommelse
Via rådgivare rörligt courtage Enligt överenskommelse
Via rådgivare minimicourtage Enligt överenskommelse
   

Baltikum

 
Mobil- och internetbank rörligt courtage Enligt överenskommelse
Mobil- och internetbank minimicourtage Enligt överenskommelse
Via rådgivare rörligt courtage Enligt överenskommelse
Via rådgivare minimicourtage Enligt överenskommelse
   

USA

 
Mobil- och internetbank rörligt courtage Enligt överenskommelse
Mobil- och internetbank minimicourtage Enligt överenskommelse
Via rådgivare rörligt courtage Enligt överenskommelse
Via rådgivare minimicourtage Enligt överenskommelse
   

Övriga utländska aktier

 
Via rådgivare rörligt courtage Enligt överenskommelse
Via rådgivare minimicourtage Enligt överenskommelse
   

Valutaväxling

Växling sker vanligtvis i realtid när bankens valutamarknad är öppen. Växling görs inte på valutakonton. Utdelning från utländska aktier växlas automatiskt till SEK. Vid utdelning i utländska depåbevis kan - utöver källskatt - administrativa avgifter från tid till annan utgå i det utdelande bolagets hemland, vilka i så fall dras från kundens konto i samband med utdelningen.
   

Administration

 
Avräkningsnota per post 0 kr
Konvertering av finansiellt instrument 2 000 kr
Värdeintyg 200 kr
Historiska affärsnotor  
Deklarationsstöd Mobil- och internetbank 0 kr
Analys Mobil- och internetbank (Swedbanks analytiker) 0 kr
   

Värdepappersflytt

 
Flytt från Swedbank (svenska aktier) 60 kr per värdepapper
Flytt från Swedbank (utländska aktier) Kontakta oss för prisuppgift
Avgift för annullering av order och/eller makulering av avslut i samband med otillåten orderläggning eller handel, t ex mellan kundens egna konton och depåer. 699 kr
(Handel mellan egna depåer och konton är enligt lag förbjuden (även via fullmakt). Stockholmsbörsen tar ut en straffavgift för att hantera denna typ av otillåtna avslut.)  
   

Tilläggstjänster

 

Självuppdaterande realtidskurser

 

Privatpersoner

 
Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors (utan orderdjup) 10 kr/30 dagar
Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors (med orderdjup) 50 kr/30 dagar
Oslo (utan orderdjup) 15 kr/30 dagar
Oslo (med orderdjup) 120 kr/30 dagar
USA (utan orderdjup) 15 kr/30 dagar
Optioner och terminer (utan orderdjup) 10 kr/30 dagar

Företag

 
Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors (med orderdjup) 530 kr/30 dagar
Oslo (med orderdjup) 325 kr/30 dagar
Optioner och terminer (med orderdjup)  
   

Bevakningar

 

Avslut

 
Pushnotis 0 kr
e-post 0 kr

TriggerStopLoss

 
Pushnotis 0 kr
e-post 0 kr

Marknadskurser

 
Pushnotis 0 kr
e-post 0 kr

Analyser

 
Pushnotis

 

0 kr