Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet

Ansökan om att bli ideell föreningskund

 1. Förbered - Beslut om företrädare

  En ideell förening behöver alltid fattat beslut om vem eller vilka som ska vara företrädare/fullmaktshavare gentemot Södra Hestra Sparbank. Beslutet ska vara tydligt och tala om vad företrädarskapet faktiskt innebär och vem det gäller för.

  Läs mer här

   Kopiera mallen till årsmötes-/styrelseprotokollet.

  Mall - Protokoll med beslutsformulering om företrädare (pdf)

 2. Förbered - Fyll i fullmakt

  Fullmakten är obligatorisk och ska skickas in med ansökan 

  Fullmakt ideell förening (pdf)

 3. Förbered dokument

  Senast antagna Stadgar
  Protokoll från konstituerande möte eller senaste årsmötet/årsmöten där nuvarande styrelse är vald
  Protokoll från mötet där företrädare gentemot Södra Hestra Sparbank beslutats
  Fullmakt ideell förening
  Annan dokumentation såsom Verksamhetsplan, Verksamhetsberättelse, Årsredovisning och budget.

  Alla protokoll samt Fullmakt ska vara fysiskt underskrivna. Protokoll ska också vara fysiskt vidimerade.

   

 4. Fyll i ansökan

   
  Innan ansökan påbörjas säkerställ att
  Föreningen har organisationsnummer hos Skatteverket.
   

  Ansökan - ideell förening

   

 5. Efter godkänd ansökan

  Vi går igenom er ansökan så snart vi kan och återkopplar därefter till er via post, e-post eller telefon.

  Har ni valt att föreningen ska företrädas två i förening ska båda företrädarna alltid vara med på det första mötet med banken. Om föreningen företräds var för sig räcker det att en företrädare är med på mötet.

  Läs mer om hur ni kommer igång med internetbanken:

  Information om behörigheter i internetbanken

Välkommen att ringa

Vi finns här för dig. Hör av dig så hjälper vi dig

 

Frågor?