I helförsäkring ingår även vagnskadeförsäkring för ditt fordon medan det inte ingår i halvförsäkring. Den lagstadgade trafikförsäkringen ingår alltid i våra husbilsförsäkringar.
Här kan du jämföra alternativen. Läs mer om försäkringarnas villkor och ersättningsbelopp i förköpsinformation och villkor.