Skip to content

Internetbank, app och BankID för företag

  • Gör företagets bankärenden när det passar dig 
  • Få mer tid för ditt företag - mindre tid till administration
  • BankID, Internetbanken, appen, Swish
Two coworkers standing at workbench looking at laptop

Anmäla konto till kontoregistret eller lösa in kontantavi

Företag som vill anmäla sitt konto till kontoregistret behöver besöka ett Swedbank- eller sparbankskontor. 
Kontantavier som är utställda av Swedbank och sparbankerna löses in på Swedbank- eller sparbankskontor.  

För att lösa in en Bankgiroavi behöver du vända dig till din bank. För att lösa in en Plusgiroavi behöver du vända dig till Nordea. 

Mer information